Thành tựu đạt được

Hình ảnh những thành tự đã đạt được và được công nhận của Công ty Cổ phần Sơn và Hóa chất Hoa Phượng: